En compliment del disposat en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), posem a la seva disposició la “informació general”, que comprèn les dades identificatives de l’entitat titular d’aquest lloc web: (www.lavirgueria.com)

Titular: La Virgueria, SCP

CIF: J65222549

Domicili Social: c/ Grasses 21, baixos, 08004 – Barcelona

Correu electrònic: info@lavirgueria.com

Telèfon (+34) 931 805 418.

 

Accedint a aquesta web l’usuari es compromet a acceptar i aplicar tots els termes del present Avís Legal.

 

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Les condicions generals d’ús, regulen els termes i condicions d’accés i ús d’aquest lloc web, propietat de La Virgueria SCP, que l’usuari del portal haurà de llegir i acceptar per l’ús de serveis i informació que es facilitin des del portal. El fet d’accedir i/o utilització del portal, de tots o part dels seus continguts i /o serveis significa la plena acceptació d’aquestes condicions generals d’ús. També regulen l’accés i la utilització del portal -incloent els continguts i els serveis a disposició de l’usuari i/o a través del portal- tant pel portal, pels seus usuaris o per tercers. No obstant, l’accés i la utilització de certs continguts i /o serveis poden estar sotmesos a determinades condicions específiques.

L’empresa es reserva el dret de revisar el web o impedir l’accés en qualsevol moment.

La Virgueria SCP es reserva el dret d’emprendre les accions legals que correspongui contra qui incompleixi les prohibicions que es relacionen a continuació:

  • Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis d’aquest Lloc Web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de La Virgueria SCP.
  • Utilitzar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a La Virgueria SCP o a tercers, sense que l’usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar.
  • Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts, a menys que es disposi de l’autorització del titular dels corresponents drets o que allò legalment estigui permès.
  • Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o dels equips informàtics (hardware y software) de La Virgueria SCP o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.
  • La obtenció o fins i tot l’intent d’obtenir els continguts, utilitzant per a aquest fi mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Web, dels Serveis i/o dels Continguts.

La Virgueria SCP exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la transmissió, difusió, emmagatzemament, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, i en particular, malgrat que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin ocasionar-se.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts del web www.lavirgueria.com son propietat de La Virgueria SCP.

L’empresa i els seus símbols són marques registrades. Altres productes o noms d’empresa mencionades en aquest web son o poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

Els drets de propietat intel·lectual del portal www.lavirgueria.com, és a dir, el disseny, codis font, logotips, marques, estructura de navegació, bases de dades i els signes distintius que apareixen en el lloc web són propietat de La Virgueria SCP. i, per tant, estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. En conseqüència, La Virgueria SCP, té en qualsevol forma l’exercici exclusiu dels drets d’explotació i, en particular, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

En conclusió es prohibeix la reproducció, transferència, distribució o emmagatzematge dels continguts, ja siguin parcials o en la seva totalitat, per qualsevol mitjà, sense l’autorització expressa de La Virgueria SCP i es reserva tot el dret que no s’hagi mencionat explícitament.

 

RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS

La Virgueria SCP es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es troben en aquesta web. En qualsevol cas, es recomana que es consultin periòdicament les condicions d’ús d’aquest portal ja que poden ser modificats.

La Virgueria SCP no pot garantir l’absència d’interrupcions o errors en l’accés al Lloc Web o als seus continguts, ni que s’actualitzi. No obstant això, desplegarà totes les accions necessàries per actualitzar els continguts, resoldre els errors i restaurar la comunicació, tan aviat com es faci conscient de l’anomalia ocorreguda, sempre que no hi hagi causes que ho facin impossible o difícil d’executar. Tampoc es responsabilitza dels errors de seguretat que es puguin produir o dels danys que es puguin ocasionar al sistema informàtic de l’usuari ni als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de: a) la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que s’utilitzi per a la connexió amb els serveis i continguts del lloc web; b) un mal funcionament del navegador i c) l’ús de versions no actualitzades del navegador.

La Virgueria SCP no es fa responsable de la licitud de llocs web de tercers des dels quals es pot accedir al nostre web (enllaços). Tampoc pot respondre de la legalitat de llocs web de tercers que puguin ser vinculats o enllaçats des d’aquest portal, sempre que siguin aliens al propi web.

La Virgueria SCP no es fa responsable de l’ús que tercers facin de la informació que publiquin al seu lloc web, ni dels danys econòmics, materials o de dades que, directament o indirectament, puguin patir per l’ús d’aquesta informació.

En el cas que qualsevol usuari, client o tercer consideri que la informació o continguts d’aquest portal o les pàgines possiblement vinculades a ell siguin il·lícites o danyen la propietat o els drets de l’usuari o d’un tercer, ho ha de posar en coneixement de La Virgueria SCP al correu electrònic de contacte.

 

REPRODUCCIÓ DE CONTINGUTS

Queda prohibida la reproducció total o parcial dels continguts publicats en aquest lloc web sense autorització expressa de La Virgueria SCP.

L’usuari es compromet a utilitzar aquest lloc web, la seva informació i continguts d’acord amb el que estableix aquest avís legal, sota els criteris de bona fe i, en tot cas, respectant els principis d’ús generalment acceptats sense contravenir l’ordre públic i la legislació vigent.

Per tant, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest avís legal, lesius dels drets i interessos de tercers o que de qualsevol manera puguin danyar, in impossibilitar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l’ús normal dels serveis continguts en el lloc web.

Tant l’accés al portal com l’ús no consensuat que se’l pugui fer és responsabilitat exclusiva de l’Usuari que realitzi aquesta conducta. La Virgueria SCP no respondrà de cap conseqüència, dany o dany que pugui derivar-se d’aquest accés o ús no consentit.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE

En cas de controvèrsia o conflicte d’interpretació dels termes que constitueixin aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquest portal, es disposarà segons la legislació espanyola en aquesta matèria.